Jaarlingen


Deze jaarlingen, geboren in het voorjaar van 2023, verblijven bij ons in dwerggeitenstal: 'du Maison de la Valeur':