Voortplanting


Algemene informatie

Een vrouwelijke dwerggeit is elke 17 tot 21 dagen ritsig. Dit is in principe het hele jaar door. Deze periode is zij het meest vruchtbaar en zal zij een dekking ook toestaan.

Mocht er een dekking hebben plaatsgevonden is de beste methode om na 17 tot 21 dagen te controleren of zij wederom de verschijnselen laat zien die bij ritsigheid passen. Denk hierbij aan: het kwispelen van de staart, het bespringen van andere geiten, het luider mekkeren en een wat meer opgezette vulva.

De dracht van een dwerggeit duur tussen de 145 en de 155 dagen. Meestal rekent men 5 maanden min 5 dagen en stelt daarbij de uitgerekende bevaldatum.

Dit alles maakt dat theoretisch gezien een dwerggeit tot tweemaal per jaar kan lammeren.

Bij ons in de dwerggeitenstal 

Onze geiten lammeren eenmaal per jaar. Wij kiezen hier bewust voor omdat een zwangerschap en het voeden van een lammetje de moeder veel energie kost. Wij zijn van mening dat er meer risico op gezondheidsproblemen is als het uiterste van een geit gevraagd wordt.

Zo kiezen wij er ook voor om een geit te laten uitgroeien tot 1.5 jaar alvorens zij gedekt wordt. Dit betekent dat onze geiten pas lammeren als zij zelf 2 jaar oud zijn.

 

Wij zijn van mening dat lammetjes geboren moeten worden in de lente. Niets is mooier dan de natuur te zien opbloeien en daarbij het kleine grut in ons weiland te zien spelen. Een completer lentegevoel zouden wij ons niet kunnen voorstellen!

 

In de lammer periode proberen wij altijd vrij te zijn. Ten eerste om in de gaten te houden of de bevallingen goed verlopen, maar met name omdat een bevalling geweldig is om mee te maken!